MURAT YAKAR

Bugün hava çok soğuk… İçimde bir sıkıntı var… Başım çok ağrıyor… Birinci cümle insanın harici alem karşısındaki aczini sergilerken, ikincisi kendi öz ruhuna, üçüncüsü de bedenine hakim olamadığını ilan eder. İşte hariçte ve delilde böyle mahkum ve aciz olan insanoğlunun gurura kapılması ve Allah’a isyan etmesi ne kadar tuhaf değil...
30.01.2023
Atılacaksa bazı adımlar bu adımların olanca hızıyla atılması gerekiyor. Bu kadarı yetmez mi? Kan hala olanca şiddetiye akıyor. Bizim artık bakmaya tahammül edemediğimiz fotoğrafları, seyretmeye cesaret edemeyeceğimiz görüntüleri o halk orada yıllardır yaşıyor. Suriye’den ve Suriye ile yeniden başlatılan iyileşme adımlarının yanısıra unutulmaması gereken hususlardan bahsediyorum. Rejime karşı uyanışla başlayıp...
20.01.2023
Eğer inananlar imajdan ziyade imanla, ama sağlam bir imanla Allah’ın davasının yolu üzere olsalardı; şüphesiz Allah’ın (Azze ve Celle) orduları da onların yanında olacaktı. Nasıl ki; Hz. Nuh’un yardımına bulutları, Hz. Hud’un yardımına rüzgarları, Hz İbrahim’in yardımına ateş ve Hz Musa’nın yardımına suyu koşturduysa; sevdiği kullarının yardımına illaki icabet edecektir....
01.12.2022